دوستان معززو گرانقدر

 شماره های مجله نادیه انجمن که تا فعلا چاپ ونشر گردیده  

بالای تصویر کلیک کنید

دوستان و خوانده گان عزیز

شماره22 ام مجله نادیه انجمن با قطع و صحفات زیبا و رنگه در 36 صفحه  از چاپ بر آمد .

پشتی مجله عکس انتخابی 

سال پنجم نشراتی ( نشریه نادیه انجمن ) تبدیل به مجله گردید که از این شماره به بعد به شکل مجله در هر سه ماه یکبار نشر میگردد . پيام تبريكی  الحاج اختر محمد صافی رئیس اتحادیه سراسری افغانهای مقیم فدراسیون روسیه به مناسبت روز جهانی زن (8) مارچ ، یک داستان کوتاه اکرم عثمان مرا مسافر نسازی! ، یا د د ا شت  مدیر مسوول  :گزارش از تدویر جلسه به خاطر محو خشونت علیه زنان ، ښځه او علم ، عاقبت درس نخواندن ، محبت علیه زنان ، مصاحبه خانم خاطره غیرت ژور نا لیست موفق افغان ، یک قطره عطر ، زن را بدوزخ میکشاند ارسالی  لطیف . کریمی استالفی   ، به یاد کلا رازتکین     مبتکر روز جهانی زن ، د اسلام په اړه بدګماني ، نامه ای از یک خواهر ما از عربستان سعودی جده ، هر مادر بارداری بايد بداند که : شگوفه يی که پر پر شد گزارشگر: فاروق ثواب مشاور وزارت امور زنان ج . ا افغانستان، د ماشومانو احساسات ، مسوول زن سیتزی و خود سوزی زنان کیست؟ زن  در  شعر  و   اندیشه  مولوی ومطالب در مورد زیبائی و صحت ،سپورت آشپزی ، ووو

2012-03-08

 

بالای عکس  کلیک نمائید .

بیست وهفتم  (سپتامبر )2012 مطابق پنجم میزان  1391اولین سال نشرات سایتانترنتی

نادیه انجمن

به مناسبت ششمین سال آغاز نشرات  (مجله نادیه انجمن ) و اولین سال نشرات  (سایت انترنتی  نادیه انجمن ) ارگان نشراتی شورای سراسری زنان افغان در فدراسیون روسیه

مجله نادیه انجمن در آغاز فعالیت به شکل نشریه ماهنامه در 8 صفحه به چاپ میرسید که به مرور زمان نظر به علاقه مندی دوستان به ماهنامه 12 صفحه ئی و امروز به شکل رنگه مجله (38) صفحه در هرسه ماه یکبار نشرات میگردد

 

27-08-2012

! شماره های اول تا بیست و یکم نشریه نادیه انجمن بطورمتواتر چاپ و توزیع شد 27-09-2011