تدرویر کنفرانس علمی و تحقیقاتی در مورد افغانستان

بتاریخ 30 نوامبر سال روان دریکی از تالار های پوهنتون دوستی ملل کنفرانس علمی تحت عنوان « اوضاع در افعانستان وتدوین سیستم امنیت منطقوی در آسیای میانه» دایر گردید. 
قابل یاد آوری است که تحت همین عنوان اینک نهمین بار است که کنفرانس علمی براساس ابتکار و زحمات دیپارتمنت تاریخ و روابط بین المللی پوهنتون دوستی ملل و همکاری  اتحادیه سراسری افغانها مقیم فدراسیون روسیه دایر میگردد
.

در کار این کنفرانس دانشمند ان، پرفیسوران ، استادان ومحصلین پوهنتون دوستی خلقها ، کادرهای علمی پوهنتون های پیشتاز روسیه ،کارشناساندر امور افغانستان ، دیپلوماتان سفارت ج. ا .افغانستان درشهرمسکو، رئیس اتحادیه بین المللی مهاجرین افغان ، رئیس وعده از اعضای شورای رهبری اتحادیه سراسری افغانها ، عده از دانشمندان علمی جامعه افغانی و علاقمندان اشتراک ورزیده بودند .

در آغاز محترمه پونومارینکه لودمیلا وسیلونا معاون فاکولته روابط بین المللی تشریف آوری حاضرین را خیر مقدم گفته و برایشان موفقیت آرزو کرد .

  همچنان سر پرست دیپارتمنت تاریخ و روابط بین المللی محترم کوریلییف کنستانتین پطروویچ هم یه نوبه خویش به همه حاضرین خویش آمدید گفته وروی ضرورت واهمیت تدویر چنین محافل صحبت نمودند.  موصوف یک جلد کتاب که از طرف این دیپارتمنت در مورد سیاست خارجی کشور های مشترک المنافع چاپ و نشر گردیده ، به محترم شاه سلطان عاکفی اتشه فرهنگی سفارت اهدا نموده که از جانب ایشان با ابراز سپاس پذیرفته شد.

متعاقبا محترم شاه سلطان عاکفی اتشه فرهنگی سفارت ج.ا. افغانستان در شهر مسکو صحبت نمودند. او در آغاز صحبت خویش سلام ها وتمنیات نیک جلالتماب دکتور عبدالقیوم کوچی سفیرکبیر و نماینده فوق  العاده ج.ا. افغانستان که بر مصروفیت شان در جلسه شانگهای به شهر سوچی سفر نموده به حاضرین کنفرانس تقدیم داشته و از سازماندهندگان این کنفرانس ،خاصتآ رهبری دیپارتمنت تاریخ و روابط بین المللی ابراز سپاس و قدردانی نموده و برای حاضرین در کنفرانس موفقیت آرزوکردند.

همچنان اتشه فرهنگی سفارت طی صحبت موجز خویش در مورد وضعیت کنونی در افغانستان ، چگونگی مناسبات بین حکومت هاو ملت های افغانستان و روسیه و ضرورت نقش قعال کشور های همسایه در حال معضلات کنونی افغانستان به اشتراک کننده گان معلومات ارایه داشته و به سوالات مطرح شده پاسخ گفتند .

درقسمت بعدی کارکنفرانس که ریاست آنرا محترم کرافڅوف وسیلی باریسیویچ بعهده داشتند ُمحترما ن هریک : گلا زوه اناولادیمیرونا ، سابیرو نتالیه ایگوریونا ،دکتور تمیم اخلاص ، شاژینوف نیکولای ، سلینکوفسکی ودیم ارتورویچ ، رونوف فلیپ الیگوویچ ، لو گیونوف ایوگینی لیو نیدویچ ، زامیوه نتالیه الکسیونا ، سیر نیکو ایرینه نیکولایونا ، کریاکسن ولادیمیر وسلوویچ ، سویک گالینه ایگوریونا، اختر محمد صافی ، داکتر شیر حسن حسن ، انجنیرجان محمد فرتاش ،  انجنیرعزیزالله انیس ، انجنیر نورمحمد نوری و قایم پناه طی مقالات و صحبت های جدا گانه ابعاد مختلف وضعیت سیاسی ، نظامی ، اقتصادی و اجتماعی امروز در کشور به خصوص بعداز اعلام استراتیژی جدید حکومت ترامپ در قبال افغانستان و همچنان نقش دولت های همسایه به ویژه کشورهای عضو سازمان شانگهای در پروسه تامین امنیت افغانستان و تاثیرات آن بالای سیستم امنیتی آسیای میانه را از دیدگاه های مختلف به تحلیل و بررسی گرفته و نظریات مشخص شانرا ارایه نمودند .

درختم کنفرانس محترم پروفسیورشسکوفسکیه مارینه اناتولیونا به نماینده گی از دیپارتمنت تاریخ و روابط بین المللی کار کنفرانس را مثبت ارزیابی کرده  واز سهم فعال حاضرین در کار کنفرانس ابرازرضایت کردند..

همچنان محترم عاکفی به نماینده گی از سفارت افغانستان و جامعه افغانی روی اهمیت این کنفرانس تاکید نموده و یکبار دیگر از استادان دیپارتمنت تاریخ و روابط بین المللی نسبت زحمات شان درامر سازماندهی این کنفرانس علمی اظهار امتنان ننمودند.

از نام اتحادیه سراسری افغانهای مقیم فدراسیون  روسیه محترم عزیز الله انیس رئیس این اتحادیه از سازمانده  فعال این کنفرانس محترمه پروفسیور شیکوفسکیه مارینه انتالیونا تشکری نموده وروی همکاری های بعدی اتحادیه سراسری افغانها در امر تنظیم چنین محافل و اشتراک فعال در آن تا کید به عمل اوردند.

برنامه نهمین کنفرانس علمی به ساعت 10 قبل از ظهر آغاز و به ساعت 5 شام باصرف عصریه ایکه تهیه شده بود، خاتمه یافت .

به اطلاع علاقمندان این کنفرانس رسانیده میشود که مجموع مقالات و مضامین تحقیقی و علمی این کنفرانس در کتابی تحت عنوان (وضعیت در افغانستان و تاثیرات آن بالای کشورهای آسیای میانه )  عنقریب به چاپ و دسترس شان قرار داده خواهد شد

گزارشگر رزما صدیقی 30-11-2017

تدویرکنفرانس تحت عنوان" مهاجرت و عوامل آن" در شهر آرنهم کشورهالند

کنفرانس " مهاجرت و عوامل آن " که به تاریخ 19 مارچ 2017م. در شهر آرنهم کشور شاهی هالند به ابتکار اتحادیهءانجمنهای افغانها درهالند زیر عنوان : عوامل مهاجرت و رقم پناهجویان افغانستان درهالند و کشور های عضو اتحادیه اروپا در سالهای 2015 و 2016 برنامه ریزی گردیده بود موفقانه پایان یافت. در کار کنفرانس بیشتر از 150 تن از فعالان جامعه مدنی افغانستان در بیرون مرز چون: مسوولان نهادهای هموند و همکار اتحادیهء انجمنهای افغانها درهالند، فرهنگیان و نخبه گان عرصه های مختلف جامعه مهاجرافغانستان ازهالند، نماینده گان نهاد های اجتماعی ء فرهنگی افغانها از آلمان، بلجیم، انگلستان و روسیه اشتراک ورزیده بودند. بعد از ورود مهمان به سالون، کنفرانس با پخش فلمی کوتاهی و تراژیدی از قتل فرخنده و مهاجریني كه آب هاي مديترانه را با مشقت عبور نموده اند، با صحبت های مقدماتی گوینده گان مجرب، بانو فتانه مقتدر و بانو سلطانه پیروز رسمأ آغاز گردید.

دربخش نخست کارکنفرانس ابعاده گسترده مهاجرت وعوامل آن بوسیله پژوهشگران مستعد: قانون پناهندگی درهالند و اتحادیه اروپا توسط محترم پروفیسور پرویز صمیم استاد دانشگاه حقوق در شهر اتریخت، پروسه پناهندگی و نقش وکیل مدافع توسط محترم مسیح رسول وکیل مدافع درعرصه پناهندگی، مهاجرت وعوامل آن توسط محترم بصیردهزاد معاون انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، ارقام پناهجویان افغانستان در سالهای 2015 و 2016 بوسیله بانو سانگه صدیق شریفی مشاور امورمالیاتی تحلیل و بررسی اکادمیک صورت گرفت. ویژه گی خاص کار این کنفرانس برخلاف کنفرانس های قبلی در آن نهفته بود که محل تدویر آن آنطوریکه لازم بود تنظیم، مواد کنفرانس و معلومات فشرده پیرامون اتحادیهءانجمنهای افغانها درهالند و اهداف آن، سمبول های شرکت های تمویل کننده منابع مالی کنفرانس در یک بورشور ویژه پیش از پیش چاپ و به دسترس شاملین کنفرانس قرار گرفت ، سخنرانان دیدگاه ها و نظریات خویش را در فضای صمیمانه طبق زمان تعین شده طرح و تجربه کردند

، شیوه کار و مدیریت كنفرانس مورد پسند و استقبال گرم شاملین واقع شد. در بخش دوم کار کنفرانس بحث آزاد در مورد عنوان کنفرانس و عناوین بحث های اکادمیک به مدت یک ساعت به گرداننده گی ولی محمد شاهپور و بانو سلطانه پیروز راه اندازی گردید که در آن محترمان هریک: ظاهر ملک بابا،صدیق وفا، فرشته نوری،آرش اکبری، شفیق احمدی،ناهید علومی، طاهر هوتک،اسلم سلیم،فرید سیاوش،یارمحمد آرشید،نوروزخان،صاحب نظر،نعیم وردوچی، قادر یعقوب زاده، صالحه وهاب،زلمی رزمی،عظیم مقبل،فوزیه زرین، سیده طلوع،سید،بهمن ، مقیم احمدی و دیگران نظریات و دیدگاه های خویش را در فضای دموکراتیک در محور عنوان کنفرانس ، مشکلات مهاجرین و راه های حل آن باهم شریک ساختند که در بعضی موارد از جانب گرداننده گان و تحلیلگرانی که در بخش نخست کنفرانس صحبت های 

کادمیک داشتند پاسخ ارایه و نظریات مفید شان برای بهبود کار از جانب سکرتریت کنفرانس یاداشت گردید. در بخش دیگر کار کنفرانس محترم اخترمحمد صافی رییس اتحادیه بین المللی مهاجرین افغانستان، محترم زلمی رزمی مسوول شورای سراسری مهاجرین افغانستان درآلمان، محترم قادر یعقوب زاده مسوول بنیاد دستیار از کشور انگلستان پیام های همبسته گی شان را به مناسبت تدویر کنفرانس به نماینده گی از نهادهای خویش ایراد و معلومات فشرده در مورد وضع زنده گی پناهنده گان افغانستان درکشور های شان ارایه نمودند. همچنان عنوانی کنفرانس پیام های همبسته گی از محترم غوث الدین میر مسوول کانون فرهنگ افغانستان در اتریش، بانو سهیلا زحمت مسوول شورای سراسری زنان افغانستان در هالند، محترم فرید صافی مسوول نهاد خط سوم در بلجیم، محترم نوروز خان مسوول بنیاد غرغش در هالند، محترم سادات رییس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا،محترم دستگیرهژبر عضو شورای مرکزی 

حزب نوین افغانستان از بلجيم ،محترم هارون یوسفی طنز نویس بی مانند کشور و دیگر نهاد ها و شخصیت های مستقل فرهنگیءاجتماعی و سیاسی مواصلت ورزیده بود که نسبت کمبود وقت در کنفرانس به خوانش گرفته نشد. کار کنفرانس حوالی ساعت هفت شب توسط محترم داکتر نجیب الله مسیر رییس بورد مشورتی اتحادیهءانجمنهای افغانها درهالند بررسی گردید، وی ضمن سپاسگزاری از سهم و اشتراک فعال شامیلن کنفرانس که از راه های دور و نزدیک در کار این همایش با اهمیت اشتراک ورزیده بودند استقبال و سپاسگزاری نمود و كار آن را مثبت ارزیابی کرد، مشارکت نسل جوان را که رهبری اتحادیه روی دست گرفته است اقدام نیک دانست و برای انکشاف و ظرفیت سازی بیشتر آن مشوره های مفید به مسوولین ارایه کرد، از ابتكار اتحاديهءانجمنهاي افغانها در هالند مبنی بر سازماندهی برنامه های مفید و هدفمند آن ستایش کرد و پیشنهاد نمود تا به هدف استفاده از مواد کنفرانس صحبت های اکادمیک و پژوهشی آن چاپ و به بهره برداری نیازمندان گذاشته شود.

فرید سیاوش فعال فرهنگی و همکار تخنيكي اتحادیهءانجمنهای افغانها درهالند طرح قطعنامه کنفرانس را که از نام شاملین کنفرانس تهیه گردیده بود پس از نهایی شدن به خوانش گرفت که در بخشی از آن چنین آمده است: " اتحادیهءانجمنهای افغانها مقیم کشور هالند منحیث خانه مشترک شهروندان افغانستان در کشور میزبان به همیاری سایر نهاد های فرهنگی افغانستان در کشور های اروپایی که کرکتر سراسری دارند موظف میشود تا تفاهم با نهاد های مدافع حقوق بشر در هالند و اتحادیه اروپا برای حل این معضله با دولت های میزبان در اتحادیه اروپا تماس های سودمند را برقرار و زمینه همکاری های انسانی را برای پناهجویانی که نیازمند کمک اند فراهم نمایند. شاملین کنفرانس اولیت های حکومت وحدت ملی را که برای تامین امنیت سراسری در کشور و ایجاد زنده گی باهمی اتخاذ میگردد آن را درک ، قرار دادها و برنامه های انسانی آن را که خلاف منافع شهروندان کشور نباشد احترام و از آن حمایت می نمایند، اما توافقنامه های که حق پناهندگی پناهجویان در آن معامله گردد آن را رد و به شدت تقبیح می نمایند. ما جامعه مهاجرين افغانستان در بیرون مرز ، با كنار گذاشتن هرنوع اختلافات و بدبيني هاي ذات البيني خود، با تحكيم وحدت عمل و همبسته گي وطني براي هدف مشترك و واحد پروسه پذیرش پناهجویان؛ ميتوانیم تآثير گذار باشیم........." به پاس قدردانی، دسته های گل ی که از جانب محترم فهیم ضایی سابق سکرترمسوول اتحادیهء انجمنهای افغانها درهالند به کنفرانس طور تحفه تهیه گردیده بود برای گرداننده گان کار کنفرانس، تحلیلگران بحث های اکادمیک و مهمانانی که از کشورهای دیگر در کنفرانس تشریف آورده بودند توسط ولی محمد شاهپور رییس، ناهید صدیق علومی سکرتر و شفیق احمدی مسوول مالی اتحادیهءانجمنهای افغانها درهالند به آنها اهدا شد. سپس رییس اتحادیهءانجمنهای افغانها درهالند از اشتراک فرهنگیانی که فعالانه در کار کنفرانس حضور داشتن اظهار سپاس و قدردانی نموده گفتند: 

وضعیت ناگوار زنده گی پناهجویان افغانستان در کشورهای اروپایی، توافقنامه غیرانسانی دولت وحدت ملی و اتحادیه اروپا مبنی بر اخراج و بی سرنوشتی پناهجویان، رهبری اتحادیهءانجمنهای افغانها در هالند را مکلف ساخت تا کنفرانسی را زیرعنوان مهاجرت و عوامل آن تدویر و در آن مشکلات پناهجویانی که تمام هستی مادی و معنوی شان را در کشور از دست داده و زادگاه خویش را نسبت عدم امنیت، بیکاری، فقر، ترور و انتحار ترک و با پیمودن مسیرهای دشوار و پراز خطر خود را به کشورهای امن رسانیده اند، بررسی و برای حل این تراژیدی انسانی منحیث نهاد سراسری فرهنگی شهروندان افغانستان درهالند مسوولیت خود را ادا نموده و در جهت رفع آن درکار مشترک با نهاد های مدافع حقوق پناهجویان در کشور میزبان مطابق امکانات دست داشته کار و تلاش نماید. وي درپايان ازنام کميته تدارک از سهم فعال، شایسته و زحمات هریک: سهیلا زحمت، شکریه ستار زاده، شفیق احمدی، صالحه وهاب ، زلیخا پوپل، بصیر رفیق، بصیر کامل، مقیم احمدی،ناهید علومی، آرش اکبری، فتانه مقتدر، سلطانه پیروز، زهره پوپل و همچنان نذیر پايا حسینی و بشیر حسینی همکاران تخنیکي اتحادیه که جريان کنفرانس را عکاسی و فلمبرداری نمودند از آنها قدردانی و شرکت های که بخشی از منابع مالی کنفرانس را تمویل نموده بودند{ لزیزکیترن، دفتر وکالت مسیح رسول، شرکت راننده گی آرنهم و دفتر مالیاتی فهیم ضیایی} را به مهمانان معرفی و از احساس نیک و فرهنگ دوستانه شان سپاسگزاری کرد. بعدأ مهمانان را پس از معرفی بخش برنامه نوروزی که آن را گوینده موفق فتانه مقتدر پیشبرد به صرف غذای گرم که بوسیله نسرین شالیزی مسوول لزیز کیترن تهیه گردیده بود دعوت نمود

تدویر کنفرانس علمی و تحقیقاتی در مورد افغانستان 

هشتمین کنفرانس علمی – تحقیقاتی مشترک پوهنتون دوستی خلقها و اتحادیه سراسری افغانها تحت عنوان       (وضعیت در افغانستان و ایجاد سیستم امنیتی در آسیای میانه)، به تاریخ 18 نومبر سال 2016 در یکی از تالار های فاکولته تاریخ و حقوق بین الدول پوهنتون دوستی خلقها دایر گردید.

در این کنفرانس عده ای از استادان پوهنتون دوستی خلقها، انستیتوت روابط بین المللی، انستیتوت شرق شناسی، صاحب نظران مسایل سیاسی در امور بین المللی و افغانستان، محترم نجیب الله شینواری اتشه فرهنگی سفارت کبرای ج.ا. افغانستان در مسکو، محترم اختر محمد صافی رئیس گانگرس بین المللی مهاجرین افغان، عزیز الله انیس رئیس اتحادیه سراسری افغانهای مقیم در فدراسیون روسیه تعداد از اعضای شورای رهبری اتحادیه افغانها و عده ای از محصلین اشتراک ورزیده بودند.

در آغاز کنفرانس محترم دیکتریوف دینیس اندریویچ آمر دیپارتمنت تاریخ و حقوق بین الدول تشریف آوری مهمانان و اشتراک کندده گان را خیر مقدم گفته و روی اهمیت و نقش چنین کنفرانس ها صحبت نمودند، همچنان او از خدمات و سهم شایسته محترم نجیب الله شینواری اتشه فرهنگی سفارت کبرای ج.ا. افغانستان در مسکو که زمان دوره ماموریت شان به پایان رسیده است، به دیده قدر یاد آوری نموده و ضمن آرزوی سلامتی و موفقیت های مزید برایشان در مورد اشتراک شان در کنفرانسهای علمی در آینده ابراز امیدواری نمودند .و از اتشه فرهنگی سفارت دعوت بعمل آوردند تا صحبت نمایند.

محترم نجیب الله شینواری در آغاز صحبت خویش از زحمات سازماندهندگان این کنفرانس به دیده قدر یاد آور گردیده و از رهبری فاکولته و دیپارتمنت تاریخ و حقوق بین الدول ابراز سپاس کردند. او تقدیر نامه های سفارت جمهوری اسلامی افغانستان رابه پاس سهم شایسته و فعال در تدویر کنفرانس های علمی در مورد افغانستان ، برای ذوات آتی در این فاکولته تفویض نمودند:

محترم پروفیسور څه ویک ولادیمیر اناتولیویچ رئیس فاکولته علوم انسانی و اجتماعی،محترم دیکتریوف دینیس اندریویچ امر دیپارتمنت تاریح و حقوق بین الدول، محترمه پروفیسورشپکوفسکیه مارینه اناتولیونا مسول امورات علمی محصلین در دیپارتمنت و محترمه پو نامارینکه لودمیله واسیلیونا معاون رئیس فاکولته علوم بشری واجتماعی در امور خارجی، که با اظهارخرسندی و ابراز سپاس از جانب آنها پذیرفته شد.

همچنان آتشه فرهنگی تحسین نامه سفارت کبرای ج.ا. افغانستان در مسکو عنوانی اتحادیه سراسری افغانهای مقیم در فدراسیون روسیه که همواره با همکاری منظم و موثر خویش در راستای برگزاری همه ساله کنفرانس ها با پوهنتون دوستی خلقها و همچنان تنظیم سایر برنامه های علمی و فرهنگی و تجلیل از مناسبت های ملی و مذهبی به محترم انجنیر عزیزالله انیس رئیس اتحادیه تفویض نمودند که با ابراز سپاس و قدر دانی از رهبری سفارت و شعبه فرهنگی ان پذیرفته شد. بعد ازختم این بخش، محترم نجیب الله شینواری طی صحبت موجز خویش در مورد وضعیت کنونی در افغانستان چگونگی مناسبات بین حکومت ها و ملتهای افغانستان و روسیه و همچنان اهمیت کمک های اقتصادی روسیه در گذشته و مقطع زمان کنونی و ضرورت نقش فعال دولت روسیه در حل معضلات کنونی افغانستان به حاضرین در کنفرانس معلومات ارایه داشته و به سوالات مطرح شده پاسخ گفتند.

متعاقبآ محترمان هریک:کاریاکین ولادیمیر واسیلوویچ، شاپیرو نتالیه ایگوریونت، الک ندار یوروویچ، زاماریوه نتالیه الیکسیونا، سیرنیکو ارینه نیکولایوفنا، کولاکوف الیک ویچسلاوویچ، میندکوویچ نیکیته اندریوویچ، سلیکووفسکی ودیم ارتوروویچ، نیکیتینکه ایفگنی گریگوروویچ، تراسوف ستانیسلاف نیکولایویچ، دوکتور تمیم اخلاص، ولخوسکی باریس میخالوویچ، گونچاروف پیتر واسیلوویچ، یورتایف ولادیمیر ایوانوویچ، کیسیلیف دانیلا الکسیوویچ، حاجی اختر محمد صافی ، عزیزالله انیس، داکتر شیر حسن حسن، انجنیر جان محمد فرتاش، الحاج دوکتور رحمن الدین سراجی، دوکتور فیض محمد ویال، استاد میرزا محمد تره کی، و حسیب اذرخش طی مقالات و صحبت های جداگانه ابعاد مختلف روابط افغان - روسیه – توام با وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فزهنگی امروز و به خصوص بعد از قدرت رسیدن تیم جمهوری خواهان در امریکا و همچنان نقش دولت های همسایه به ویژه کشور های عضو سازمان شانگهای در پروسه تامین امنیت افغانستان و تاثیرات بالای سیستم امنیتی آسیای میانه را از دیدگاه های مختلف به تحلیل و بررسی گرفته و نظریات مشخص شانرا ارایه نمودند.

در ختم کنفرانس محترم نیکیتینکه ایفگینی گرگوروویچ از اشتراک فعال مهمانان ابراز سپاس نمودند، همچنان به نماینده گی از افغانها عزیزالله انیس از زحمات دیپارتمنت تاریخ و حقوق بین الدول ابراز سپاس نموده و از سازمانده فعال این کنفرانس محترمه پروفیسور شپکوفسکایا مرینا اناتولیونا تشکری نموده و روی همکاری های بعدی اتحادیه سراسری افغانها در امر تنظیم و همکاری چنین محافل تاکید به عمل اورند.

باید گفت که بعد از ختم برنامه کنفرانس کتاب تحت عنوان (یاد داشتها و خاطرات) دکتور علوم تاریخ پروفیسور سلینکین میخاییل فیلا نتوویچ که مدت زمانی در افغانستان ماموریت داشتند و فعلآ در قید حیات نیستند ار جانب پسرش سلینکین میخایل میخالوویچ استاد انستیتوت شرق شناسی اکادمی علوم روسیه معرفی و برای اشتراک کننده گان در کنفرانس توزیع گردید.

برنامه هشتمین کنفرانس علمی به ساعت 10 قبل از ظهر آغاز و به ساعت 17:00 شام با صرف عصریه ایکه تهیه شده بود، خاتمه یافت.

قابل یاد آوری است که مجموع مقالات و مضامین تحقیقی و علمی کنفرانس در کتابی تحت عنوان (وضعیت در افغانستان و تاثیرات ان بالای کشور های آسای میانه) عنقریب چاپ و بدسترس علاقمندان و مشترکین کنفرانس قرارداده خواهد شد.

گزارشگر رزما صدیقی 

پیام سومین کنفرانس بين المللی ، کنگرس بين المللی مهاجران افغانستان پيرامون نقش افغان های مقیم خارج در استحکام حکومت وحدت ملی !

14 دسمبر 2014

شهر ويانا  کشور اتريش

 با به ميان آمدن حکومت وحدت ملی باز هم وطن عزيز ما افغانستان در محراق توجه جهانیان قرار گرفته است. تحکيم وحدت ملی، استقلال، امنيت، صلح ، ثبات وحاکميت قانون از زمرهء الويت هايست که  ميتواند  جامعه سخت بيمار مانرا از ورطه نابودی نجات داده و ميهن را به سوی شگوفايی رهنمون سازد.

   کنفرانس امروزی که با عنوان {نقش افغان های مقیم خارج در استحکام حکومت وحدت ملی، باز سازی افغانستان و استفاده معقول از نيروی كاری، كادر های افغان درخارج از کشور}به  ابتکار کنگرس بين المللی مهاجران افغانستان فرا خوانده شده است، در همکاری و میزبانی کانون فرهنگ افغان در اتریش، اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند، انجمن همبسته گی با مهاجران افغان در اروپا، اتحادیهء سراسری افغانهای مقیم روسیه، مسوؤلين مجله بانو وشماری از نهاد های فرهنگی واجتماعی  بر گذار شد.

 در اين کنفرانس  مشاور رئيس جمهور در امور بين المللی، برخی از وکلا وسناتوران شورای ملی، نماينده گان برخی ازنهاد های اجتماعی وفرهنگی افغانستان دراروپا، شماری از شخصيتهای مستقل سياسی و فرهنگی، شماری کارشناسان ونماينده گان رسانه های خبری اشتراک داشتند.

کنفرانس  مطالب زيرين را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد:

  بسیج نیروهای آگاه افغان مقیم کشورهای جهان، تبدیل تدريجی آگاهان افغان به لابی ها ( اشخاص تأثير گذار بالای دستگاه حکومتها  وافکار عمومی) در ممالک میزبان، ترویج و استحکام انديشه و احساس ملیگرایی ووطندوستی، همکاری با دولت وحدت ملی در تدوین پالیسی ها جهت استفادۀ معقول از نیروی افغانهای مقیم خارج در نو سازی کشور، دفاع از حقوق، منافع ملی و اعتبار افغانستان در سطح بین المللی و حقوق پناهنده گان افغان در کشورهای مختلف، ایجاد میکانیزم کاری با دولت جمهوری اسلامی افغانستان که حریم ومنافع پناهجو و پناهنده را طبق کنوانسيون 1951 تحت سوال قرارندهد، عقد موافقت نامه های امنیتی با امریکا و ناتو که متضمن جلوگيری از مداخلات کشورهای همسایه در افغانستان باشد.

کنفرانس بادرنظر داشت امکانات وتوانايی هايی حکومت وحدت ملی و پوتنسيل  کادر ها و کار شناسان ومتخصيص افغانستان در بيرون از مرز خطوط آتی را به پيشگاه حکومت وحدت ملی، ملت افغانستان وجامعه جهانی پيشکش ميدارد تا بر مبنای آن تسهيلات لازم برای سهمگيری افغانهای مقيم خارج در نوسازی افغانستان مهيا شده بتواند:

1) شناسايی کارشناسان و متخصصان افغانستان در بيرون از مرز طبق نورمهای قبول شده جهانی، تثبيت حقوق ، امتيازات ومکلفيت  آنها طی مقرره ها و استندرد ها براساس فورم های معین کادری.

2) فرآهم آوری تسهلات لازم برای برگشت مؤقتی و داوطلبانه افغانهای مهاجر متخصص غرض نوسازی افغانستان، به يقين که پناهجو وپناهنده  در اين کته گوری نمی آيند.

3) تبديل تدريجی آگاهان افغان به لابی ها بخاطر حفظ منافع ملی افغانستان از ما ميخواهد تا همچو زمينه ها را دربيرون از مرز در وجود نیروی جوان سرمایه گذاری و زمینه رشد شان را فرآهم سازيم، هکذا از نيرو وامکانات متخصصین ريزرف استفاده اعظمی صورت گیرد.

4) همکاری با حکومت وحدت ملی در تعين پاليسی ها و استفادهء معقول از نيروی افغانهای مقيم خارج در نوسازی افغانستان  مستلزم آنست تا شرايط و امکانات آن از جانب دولت آماده شود، ازجمله برای جلب و جذب افغانهای متخصص مقیم خارج ، نماينده گی اداره امورمتخصصين  به همکاری مسوؤلین دولت وحدت ملی در چوکات وزارت امور خارجه ایجاد شود.

5) دفاع از حقوق ومنافع ملی مردم افغانستان در سطح بين المللی ودفاع از حقوق پناهجويان افغان در کشورهای مختلف مستلزم آنست که پاليسی ها در زمينه هماهنگ گردد تا دولت خود بتواند اتوريته واعتبار خود را در روابط سياسی و ديپلوماتيک حفظ وگسترش دهد، همچنان نهاد های اجتماعی افغانها دربيرون مرز دفاع از حقوق پناهنده گان افغان را دراجندای کاری شان شامل و تحقق بخشند. همچنان  آنها ميتوانند در دفاع ازمنافع وحيثيت ملی افغانستان زمانی پيشگام باشند که نورم های دفاع از استقلال و حاکميت ملی و دفاع از حاکميت قانون را درصدر کار های خود قرار دهند.

6) کار دوامدار در جهت تعین سرنوشت مهاجرین افغانستان در کشور های میزبان مستلزم دید وسیع دولت و مسوولین وزارت امور مهاجرین است تا با دولت های میزبان شرایط کشور را در نظر گرفته زمینه بازگشت داوطلبانه آنها را طبق میثاق های بین المللی مساعد نماید.

7) لازم است تا دولت افغانستان و نهاد های جامعه مدنی از هویت و شخصیت حقوقی شهروندان خویش در سراسر جهان دفاع و همکاری مشترک کاری را بمنظور ریشه یابی مشکلات آنها با نهاد های فرهنگی - اجتماعی خارج  از کشور ایجاد نماید.

8) حضور زنان در ساختار سیاسی و اجتماعی در جهت اعمار مجدد کشور امر حتمی محسوب میگردد، به همین منظور حاضرین کنفرانس توجه جدی دولت وحدت ملی را در جهت جذب متخصصین عرصه های مختلف کاری این قشر معطوف داشته، تقاضا مینمایند ظرفيت سازی  واقعی جای حرکات سمبولیک و نمایشی را بخود  گیرد.

9) دولت و نهاد های جامعه مدنی تلاش نمایند تا روند روحیه همگرایی ملی را که در اثر پروسه انتخابات به شدت صدمه دیده است ايجاد وگسترش داده، احساس ملیگرایی ،وطندوستی و هم پذیری را در سر خط کاری خویش قرار دهند.

10) حاضرین کنفرانس فیصله شورای ملی کشور را که خلاف منافع ملی نقش افغانهای دو تابعیت را برای خدمت گذاری زیر سوال  برده و حق انجام وظایف شان را به بهانه افغان مهاجر در مقام های بلند رتبه کشور سلب نموده اند رد نموده توجه جدی رهبری دولت وحدت ملی را برای بازنگری دقیق آن مبذول میدارد.

11) شاملین کنفرانس از وزارتهای  تحصیلات عالی و معارف کشور تقاضا مینمایند تا زمینه استفاده از بورس های تحصیلی را برای کودکان  و نوجوانان افغانهای مهاجر درکشورهای همجوار افغانستان غرض  ظرفیت سازی واقعی  و بازگشت دو باره شان بوطن مساعد نماید.

12) کنفرانس پیشنهاد مينمايد که کابينه تخصصی  و مسلکی  جای کابينه مصلحتی ، سياسی ومافيايی را  بگيرد، همچنان  در زمان تعین و تقررکادر ها نورم های شایسته سالاری را در نظرگرفته اسناد تحصیلی شان دقیق بررسی صورت گیرد.

13) در قوانین جزایی کشور برای شهروندانی که منافع ملی را احترام و رعایت نمکنند و دست به نفاق زبانی ، قومی و نژادی می زنند جزا در نظر گرفته شود و در صنوف ابتداییه و متوسطه کشور تربیه اطفال و نوجوانان با اندیشه ملی گرایی ووطندوستی شامل نصاب تعلیمی مکاتب شود.

14) تعریف مشخص از دشمن و استراتیژی واحد در شناسایی باندهای تخریب کار در الويت کاری دوکتورین سیاسی و نظامی کشور ما قرارگیرد تا از تلفات مردم بی گناه و منسوبین دلیر نیروهای مسلح کشور که جانانه خون خود را برای دفاع از وطن نثار مینمایند جلوگیری صورت گیرد.

15) احصايیهء دقیق از مهاجرین افغان که در زندان های کشورهای جهان نسبت جرایم مختلف زندانی اند نزد وزارت امور مهاجرین کشور وجود ندارد و از حقوق شان منحیث شهروند افغانستان آنطوریکه ایجاب مینماید دفاع صورت نمیگرد، پس ايجاب می کند چنين کاری رويدست گرفته شود.

16)حق رای به مثابهء حق شهروندی ( وطنداری) درتمام جهان پذيرفته شده ومنشای شرکت در حاکميت ملی محسوب ميشود، چنانچه قانون اساسی افغانستان اين حق راتسجيل نموده است، کنفرانس پيشنهاد مينمايد که کميسيون انتخابات ومراجع نظارت وحراست قانون حد اقل برای انتخابات رياست جمهوری تا سال 2019 مقررهء شرکت مهاجران افغانستان در بيرون از مرز به ويژه اروپا، امريکا، کانادا، استراليا وديگر نقاط دور دست را تنظيم وخلای ايجاد شده در عرصه کمرنگی مشارکت سياسی را رفع نمايند. زمينه سازی اين روند دموکراتيک کارمشترک دولت ونهاد های جامعه مدنی خواهد بود.

هفتمین کنفرانس بین المللی علمی تحت عنوان "وضعیت در افغانستان و ایجاد سیستم امنیت منطقوی در آسیای میانه "در شهر مسکو دایر گردید.

به تاریخ 20 نوامبر سال 2015 به ابتکار دیپارتمنت تاریخ و روابط بین المللی پو هنتون دوستی خلقها و همکاری اتحادیه سراسری افغانهای مقیم فدراسیون روسیه هفتمین کنفرانس بین المللی علمی تحت عنوان "وضعیت در افغانستان و ایجاد سیستم امنیت منطقوی در آسیای میانه " در یکی از تالار های پوهنتون دوستی خلقها دایر گردید.

در این کنفرانس بر علاوه دانشمندان ،پروفیسوران،استادان ومحصلین پوهنتون دوستی خلقها، کدر های علمی انستیوت های پیشتاز اکادمی علوم و سایر مراکز علمی روسیه، کارشناسان در امور افغانستان ،دیپلوماتان سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در مسکو، امر دیپارتمنت لسان روسی پوهنتون کابل ،رئیس اتحادیه بین المللی مهاجرین افغان،رئیس وعده ی از اعضای شورای رهبری اتحادیه سراسری افغانهای مقیم فدراسیون روسیه، عده از اعضای رهبری مرکز کاری و تجارتی افغانها در هوتل سیواستاپول و سایر علاقمندان اشتراک ورزیده بودند.سوالات عمده کنفرانس را-تحلیل و ارزیابی اوضاع سیاسی،اقتصادی و نظامی افغانستان بعد از بر امدن قوت های ناتو وامریکا،پیدایش گروه تروربستی داعش در افغانستان و تاثیرات منفی ان در منطقه،ازدیاد کشت وترافیک مواد مخدر افغانستان ونگرانی کشور های منطقه از این ناحیه،ایجاد زمینه های همکاریهای اقتصادی بین کشور های منطقه و تاثیرات کشور های منطقه و سازمان شانگهای در حل معضلات و اوردن صلح وثبات در افغانستان، تشکیل می داد .سازماهندگان این کنفرانس عقیده بر انست که با بنیادمباحث، تبادل نظریات و گفتگوهای که در جریان کنفرانس صورت گرفت، می توانند پیشنهادات موجه،علمی و عملی در پیوند با تامین صلح و ثبات در افغانستان و در کل در منطقه ارائه گردد.در تفاوت با سالهای گذشته در این کنفرانس از طریق ویدیو کنفرانس رابط مستقیم با تهران برقرار گردیده و خانم مندانه تشیخیار معاون انستیتوت تحقیقاتی کشور های اروپا اسیا در ایران و پروفیسور پوهنتون علامه  تبایی تهران پیرامون ضرورت و اهمیت همکاریهابین کشور های همسایه در حل معضلات و پرابلمهای مو جوده در منطقه صحبت نموده و اماده گی کشور ایران را به مثابه کشور دوست و همسایه نزدیک افغانستان ،در امر تامین صلح و ثبات در افغانستان ابراز نمودند .در اخیر این برنامه ویدیوی خانم مندانه به سوالات مطرح شده پاسخ ارائه نمودند. سازماندهندگان کنفرانس در نظر دارند تا مجمموعه از مقالات و نوشته های علمی این کنفراس را عنقریب به گونه کتاب به چاپ برسانند.

20-11-2015

 

شش دسامبر 2013  تدویر کنفرانس  علمی و تحقیقاتی  در مورد افغانستان  ششمین کنفرانس علمی

 

تحقیقاتی مشترک پوهنتون دوستی خلقها و اتحادیه سراسری افغانها تحت عنوان (وضعیت افغانستان و ایجاد سیستم امنیتی در آسیای میانه ) به تاریخ 6 دسمبر 2013 در پوهنتون دوستی خلقها تدویر یافت.

در این کنفرانس عده یی از استادان پوهنتون دوستی خلقها، انستیتوت روابط بین المللی و انستیتوت شرق شناسی، صاحب نظران مسایل سیاسی بین المللی و افغانستان ، محترم نجیب الله شینواری اتشه فرهنگی سفارت کبرای ج. د. ا. ، محترم الحاج اختر محمد صافی رئیس اتحادیه سراسری افغانها، تعدادی از اعضای هئیت رهبری اتحادیه و عده از محصلین اشتراک ورزیده بودند

 

در آغاز کنفرانس پروفیسور جانگریان ولادیمیر گورگینویچ که گرداننده گی کنفرانس را به عهده داشت تشریف آوری مهمانان و اشتراک کننده گان را خیر مقدم گفته و کار کنفرانس با صحبت موجز دیکتریوف دنیس اندرویچ امر دیپارتمنت تاریخ و روابط بین المللی پوهنتون دوستی خلقها که بیشتر روی اهمیت و نقش چنین کنفرانسها متمرکز بود آغاز گردید.

 

متعاقباً نجیب الله شینواری در مورد وضعیت کنونی در افغانستان چگونگی مناسبات بین حکومتها وملتهای افغانستان و روسیه و همچنان اهمیت کمک های اقتصادی روسیه در گذشته و مقطع زمان کنونی صحبت نموده متعاقباً هر یک کارگون ویکتورویچ، سرسیمبایف ایلیاس ژازیتوویچ، کاناروفسکی میخایل الکساندرویچ ، کاریاکین ولادیمیر وسیلیوویچ ، سوتنیکووف ولادیمر ایوانوویچ، کراپسوف واسیلی باریسوویچ، اختر محمد صافی ، توپیچ کانوف، پطر ولادیمیرویچ، اومنوف الکساندر یوریوویچ، زاماریوه نتالیه الکسیوینا، گلوشنیکوف الیگ نیکولاویچ، دکتور تمیم اخلاص ، دکتور شاه محمود ، تیتریوک الکسی سرگیوویچ، شیرشاه آرین ، بیکبولوت کینری چولپان، سیرینکه ایرینه نیلولایونا، شیر حسن حسن ، امرالدین سرحد ، نورالحق نوری و الینه کدسیون طی مقالات و صحبت های جداگانه ابعاد مختلف روابط افغان روسیه توام با وضعیت سیاسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امروز و فردای افغانستان بخصوص بعد از عودت قطعات ناتو و همچنان نقش دولت های مختلف بویژه همسایگان در پروسه تامین امنیت افغانستان و تاثیر آن بالای سیستم امنیتی آسیانه میانه را از دیدگاه های مختلف به تحلیل و بررسی گرفته و فکت ها و نظریاتی مشخص را ارائه نمودند باید گفت که مجموع مقالات و مظامین تحقیقی و علمی این کنفرانس در کتابی تحت عنوان "وضعیت د رافغانستان و تاثیرات آن در آسیا میانه عنقریب چاپ و بدسترس علاقه مندان و مشترکین کنفرانس قرار داده خواهد شد .

کنفرانس ساعت 10 صبح آغاز یافته و به ساعت 6 بجه شام با صرف عصریه ایکه تهیه شده بود خاتمه

 

یافت

 

تدویر دومین مجمع اتحادیه  سراسری افغانها

 

روز شنبه مورخ اول مارچ 2014 با تدویر دومین مجمع عمومی اتحادیه سراسری افغانها، شهر مسکو شاهد رویدادی بود که دموکراسی به معنی واقعی و تطبیق بعُد های عقلانی آن در تاریخ زنده گی افغانهای مقیم فدراسیون روسیه جامه عمل پوشیده و برای نخستین بار مسولیت رهبری اتحادیه با آرای آزاد و دموکراتیک به جمع دیگری از شخصیت های افغانی مقیم روسیه انتقال یافت.

این گردهمایی که در هوتل سلوت شهر مسکو با اشتراک هئیت رهبری اتحادیه سراسری مسولین و فعالین نماینده گی های اتحادیه د رکلکتیف ها و مارکیت های تجارتی شهر مسکو و ولایات روسیه فدراتیف از جمله سانکت پیتر بورگ، کرسنادار ، ورونیژ ، پتی گورسک، ریزان و ایوانوه، مسولین نهاد های سیاسی و فرهنگی مقیم شهر مسکو همراه با عده یی کثیری از شخصیت های مستقل اجتماعی و فرهنگی جامعه افغانی تدویر گردیده و از جانب میر عبدالله معاون دور نخست اتحادیه سراسری افغانها گراداننده گی میشد با تلاوت آیاتی از کلام الله شریف توسط قاری عبدالصمئد آغاز گردید .

در نخست به دعوت میر عبدالله گرداننده محفل، حاجی اختر محمد صافی رئیس اتحادیه بین المللی مهاجرین افغان و رئیس دور قبلی اتحادیه سراسری طی صحبت مفصلی کارکردها و دست آورد های چهار ساله اتحادیه را به بیان گرفته و ضمن بر شمردن کاستی های موجود و معرفی مشکلات بازدارنده در پروسه کار دور قبلی، از کلیه افغانهای مقیم فدراسیون روسیه خواست تا با دور اندیشی و واقع نگری بیشتر در حفظ و تحکیم هویت و فرهنگ ملی خویش فشرده تر و با مسولیت تر از پیش عملاً سهم گرفته و رهبری جدید با طرح یک میکانیزم سنجیده شده و عملی جهت خود کفایی و ایجاد فوند مالی اتحادیه اقدام و تدابیری اتخاذ نماید تا پرداخت حق العضویت و جلب کمک های مالی به یک روش دقیق اساسنامه یی مبدل گردد.

متعاقباً رئیس کمیسیون تفتیش و نظارت دور قبلی اتحادیه دگروال جمعه دار خان ضمن یاد آوری فعالیت های دور قبلی، یافته های کمیسیون تفتیش را از چگونگی پروسه کار و وضعیت اقتصادی اتحادیه در چهار سال گذشته با حاضرین محفل شریک ساخته و اظهار داشت که قرار بررسی های دومدار کمیسیون تفتیش همه بار مسولیت های پولی اتحادیه را فقط یکنفر آنهم شخص حاجی اختر محمد صافی به عهده داشته که این خود نشاندهنده و مثال بارزی از عدم مسولیت پذیری هموطنان در قبال سر نوشت هویتی و فرهنگی شان است و همچنان از همه افغانها مطالبه نمود تا در دور فعالیت بعدی اتحادیه در تامین هزینه های مالی مسولانه و دلسوزانه سهم گیرند .

به ادامه صحبت ها انجنیر نعیم گل رئیس اتحادیه افغانهای شهر سانکت پیتر بورگ و حاجی فرید رئیس اتحادیه افغانهای شهر کرسنادار پیرامون گزارش اساسی صحبت نموده هر یک به نوبه خویش از تجارب کاری و کارکرد های نهاد های اجتماعی افغانی مقیم ولایات روسیه فدراتیف یاد آوری و همکاری سازمانی و دوامدار خویش را در جهت تعمیم تجارب و ایجاد وحدت هر چه بیشتر افغانهای روسیه با اتحادیه سراسری افغانها وعده سپردند.

همچنان شکر الله رحمانی بمنظور خود کفایی مادی اتحادیه طرح ایجاد شرکت سهامی را به حاضرین پیشکش نموده و به ادامه آن محترمان جنرال محمد عوض، حیدر شاه خیال ، انجنیر عبدالطیف، میر حمید الله ، داکتر شاه محمد گویا ، بصیر عمر ، حسن خان ویار ، دگروال نصیر خسروی ، داکتر راضیه هوتکی و مهدی کلانترزاده پیرامون گزارش اساسی و طرح خود کفایی اقتصادی اتحادیه طی صحبت های جداگانه اظهار نظر نمودند. بعد از صرف چای در آغاز بخش دوم کار جلسه متن طرح اساسنامه با تعدیلات وارده از جانب داکتر شیر حسن حسن قرائت و بعد از درج تغیرات لازم به اساس طرح نظریات پیشنهادات و استدلال حاضرین محفل به اتفاق آرا تائید و تصویب قرار گرفت .

متعاقباً ترکیب و اسمأ کاندیدان شورای رهبری دور دوم اتحادیه که 126 نفر را احتوا مینمود توسط محترم دیپلوم انجنیر عزیز الله انیس قرائت و با حذف دو نفر بنابر تقاضای خود اوشان و تزئید خانم مهوش پویه گر در جنب اعضای شورای رهبری اتحادیه به اتفاق آرا مورد تصویب گردید.

در ادامه پروسه مذکور طرح ترکیب کاندیدان هئیت رهبری اتحادیه توسط خواجه میر احمد معاون دور قبلی اتحادیه سراسری قرائت گردیده محترم عزیز الله انیس بحیث رئیس و محترمان هر یک جنرال عبدالغنی کوهستانی، همایون کوره گانی، دگروال جمعه دار خان، میرویس داودی ، گل آقا انوار و سید مجتبی بحیث معاونان اتحادیه سراسری پیشنهاد و با موجودیت 10 رای مخالف اکثریت آرا بحیث رئیس و معاونین اتحادیه سراسری انتخاب گردیدند .

به همین ترتیب کاندیدان کمیسیون تفتیش هر یک محترمان دگروال گل احمد مروی، دگروال ناصر خان، څارنوال اورنگ کوچی ، محمد آصف و الله محمد پیشنهاد و به اتفاق آرا مورد تائید حاضرین محفل قرار گرفتند در ختم پروسه انتخابات، رئیس و معاونین دور جدید اتحادیه وظیفه هئیت پیشبرد جلسه را به عهده گرفته ، دیپلوم انجنیر عزیز الله انیس رئیس اتحادیه رشته صحبت را بدست گرفته ضمن اظهار سپاس و قدردانی از اعتماد بزرگ نماینده گان و مشترکین مجمع دوم نسبت به خود و معانین اتحادیه اظهار سپاس و قدر دانی نموده گفت : من به این باورم که تحقق همه این تصامیم به همکاری، سهمگیری و پیشتیبانی همیشگی ، دوامدار و عملی تک تک شما هوطنان گرامی نیازمند بوده و قبلاً به شما و از طریق شما به همه هموطنان مقیم فدراسیون روسیه با اطمینان وعده میدهم که فعالیت هئیت رهبری و کمیته اجرائیه اتحادیه حسب فیصله ها و تصامیم شما نماینده گان محترم مطابق مواد و احکام اساسنامه انسان گرا و بدور از تاثیر هر نوع تعلقات و ملحوضات ، زبانی ، سمتی ، قومی و سیاسی خواهد بود .

رئیس اتحادیه به نماینده گی از هئیت رهبری از تلاش ها، زحمات و از خود گذری موسسین اتحادیه سراسری در راس محترم حاجی اختر محمد صافی که صادقانه ا زهیچ نوع ایثار و صرف امکانات در جهت تامین وحدت و انسجام افغانهای مقیم روسیه و و پاسداری از ارزش های معنوی آنان دریغ نورزیدند ابراز سپاس و قدر دانی نموده و حاضرین در جلس با برداشتن نخستین گام عملی بمنظور بزرگداشت از روز بین الملی زن و نوروز جمشیدی سال 1393 بطور داوا طلبانه مبلغ 343500 روبل جمع آوری و به مسول کمیسیون مالی اتحادیه محترم عبدالمبین پروانی تسلیم داده شد. در اخیر جنرال محمد ایوب منصور طی صحبت مختصری بمثابه بزرگ و ریش سفید محفل این اقدام نیک اتحادیه را بمثابه رویداد بزرگ افغانی و دموکراتیک قابل قدر خوانده یکبار دیگر تمام افغانها را به اتحاد و همبستگی دعوت نموده و موفقیت های بیشتری به افغانها و اتحادیه سراسری آنها آرزو نمود.این گردهمایی که ساعت 11 پیش از چاشت آغاز یافته بود با خوانش دعائیه توسط قاری عبدالصمد و صرف طعام شام ساعت 10 شب با موفقیت خاتمه یافته و همه اشتراک کننده گان مجمع به رهبری جدید در راس دیپلوم انجنیر عزیز الله انیس با اظهار تبریک و تهنیت آرزوی صحت و موفقیت نمودند. اتحادیه سراسری افغانها یکبار دیگر این موفقیت بزرگ را به همه هموطنان مقیم روسیه تهنیت گفته و موفقیت های بیشتر شانرا در اره تحکیم همبستگی افغانی استدعا دارد .

 

تدویر کنفرانس بین المللی تحت عنوان " تولیدات مواد مخدر در افغانستان: تهدید بزرگ جهانی"

کنفرانس بین المللی در باره "تولیدات مواد مخدر در افغانستان : تهدیدی بزرگ برای جامعه جهانی" بتاریخ ۹ و ۱۰ ماه جون  در مسکو برگزار گردید در کنفرانس دیمتری مدویدف رئیس جمهور فدراسیون روسیه و سایر مقامات عالی این کشور، روسا و مسولان مبارز با مواد مخدر کشور های مختلف منجمله هیات بلند پایه جمهوری اسلامی افغانستان تحت ریاست ضرار احمد مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر، مقامات و نمایندگان بلند پایه ملل متحد، پیمان امنیت دسته جمعی ، پیمان ناتو و سایر سازمان های بین المللی و منطقوی ، دیپلومات های خارجی از جمله حفیط الله عبادی سر پرست سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان، اختر محمد صافی رئیس  و عده از اعضای هیات رهبری اتحادیه سراسری افغان های مقیم فدراسیون روسیه (دیاسپر افغان های مقیم فدراسیون روسیه)  اشتراک ورزیده بودند.

در کنفرانس دیمیتری مدویدف رئیس جمهور فدراسیون روسیه طی بیانه اظهار داشت که تولید مواد مخدر افغانستان در یک دهه اخیر چندین برابر افزایش یافته و خطرات ناشی از آن نه تنها روسیه و منطقه بلکه اروپا، امریکا و کانادا را نیز آسیب رسانده و عواید آن شبکه های تروریستی را تغذیه نموده و شرایط را برای فعالیت های آنان فراهم می سازد . و اظهار نموده که هدف اصلی تولید کنندگان و قاچاقچیان مواد مذکور معتاد ساختن جوانان با این مواد بوده که به اثر آن سالانه دو میلیون نفر از جوانان در جهان جان خود را از دست میدهند. وی افزود که گسترش اعتیاد به مواد مخدر در روسیه ، خطر برای پیشرفت این کشور بوده و بیان داشت که برای مقابله با قاچاق مواد مخدر باید علیه نارسایی های اجتماعی مانند فساد، فقر و بیکاری مبارزه کرد تا از گسترش استعمال این مواد جلو گیری شود.

با در نظر داشت تهدید جهان شمول مواد مخدر، رئیس جمهور روسیه از جامعه جهانی دعوت بعمل آورد تا نقش و مسوولیت بیشتری در مبارزه با مواد مخدر ایفا نمایند.

اشتراک کنندگان کنفرانس در صحبت ها و ارزیابی های شان تولید و قاچاق مواد مخدر افغانستان را خطر بزرگ برای بشریت تلقی نموده و به این عقیده اند که در حال حاضر میزان تولید هیروئین در افغانستان نسبت به ده سال قبل ۴۰مراتبه افزایش یافته و اکثر شاملین کنفرانس معتقد اند که حضور امریکا و ناتو در افغانستان نه تنها در جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر مساعدت نکرده. بلکه باعث افزایش سرسام آورد ان نیز بوده .و آنها علاقمند نیستند جهت مبارزه درین زمینه اقدامات جدی نمایند که در نتیجه از مدرک عواید مواد مخدر فعالیت های تروریستی ، خرید ، فروش، قاچاق سلاح و سایر اقدامات جنایتکاران را دامن زده و تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی را بار آورده است.

اشتراک کنندگان کنفرانس اعلامیه نهایی در زمینه مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان که مسائل ارتقای نقش سازمان ملل متحد ، سایر نهاد های زیربط و کشور های جهان محو کشت زارهای تریاک، توسعه همکاری میان ارگان های امنیتی منطقه ، تبادل اطلاعات و تربیت کادر های مشخص در زمینه مبارزه علیه مواد مخدر را در بر می گیرد صادر کرده و در آن به اهمیت ادامه کمک های بین المللی و منطقوی در تامین ثبات، صلح ، شگوفانی یک افغانستان دموکراتیک و رسانیدن کمک ها بخصوص کمک های اقتصادی به دولت افغانستان تاکید ورزیدند متفقاٌ به این عقیده اند که از بین بردن تهدید مواد مخدر در افغانستان بدون حل بنیادی اجتماعی و اقتصادی این کشور در قدم اول بدون پیشتیبانی دهاقین افغان ناممکن میباشد.

 

   گذارش از کنفرانس علمی

-         در یکی از تالار های کنفرانسهای پوهنتون  "دوستی خلقها" در شهر مسکو کنفرانس علمی و تحقیقی تحت عنوان "ارزیابی موقف روسیه در مورد بحران افغانستان و طرق ایجاد امنیت منطقوی و بین المللی"  بتاریخ 13 دسمبر دائر گردید.

-         در کار کنفرانس که  ساعت 10 قبل از  ظهر آغاز و الی 6 عصر دوام داشت  رهبری اتحادیه سراسری افغانها و اعضای ارشد شورای علمی پوهنتون "دوستی خلقها" ، استادان ، پروفیسوران، دانشمندان و  صاحب نظران مسائل سیاسی – بین المللی افغانی و افغانستان شناسان روسی و نمایندۀ سفارت افغانستان در فدراسیون روسیه  اشتراک  داشتند.

-         صحبت کنندگان حین بیانیه های شان که با علاقمندی  زاید الوصف حاضرین مواجه میگردیدند هر کدام از دیدگاه های سیاسی حقوقی، اجتماعی، بین المللی و حتی عاطفی وضعیت امروز کشور عزیز ما افغانستان و اطراف  آنرا تحلیل و ارزیابی نموده نظریات و پیشنهادات خویشرا در زمینۀ رفع بحران موجود ارائه کردند.

-         موقف امروزی فدراسیون روسیه حین بیانیه ها و جر وبحث ها میان بیانیه دهندگان و حاضرین جایگاه خاص کسب کرده و گفتگو های متداوم را بر انگیخت.  در مجموع از گفتگو ها در این زمینه میتوان نتیجه گیری کرد که فدراسیون روسیه تا کنون کدام ستراتیژی تدوین یافته در زمینه افغانستان نداشته و فعالیت آن در قسمت کشور ما غالباٌ به شکل پراگنده است. بیانیه دهنده گان در صحبت های علمی خویش امید واری ابراز نمودند تا دولتمردان و صاحب نظران سیاسی روسیه در جهت ایجاد چنین یک ستراتیژی که جوابگوی عادلانۀ منافع علیای دو کشور باشد سعی و تلاش نمایند و آنرا هر چه زودتر به کار اندازد.

-         اسامی عده ای از بیانیه دهنده گان که صحبت هایشان مورد توجه و عکس العمل های مثبت حاضرین قرار گرفتند ذیلاٌ ارائه میشود:

-         1- اختر محمد صافی رئیس اتحادیۀ سراسری افغانهای مقیم فدراسیون روسیه  در باره "نقش کشور های منطقه در قبال مسئله افغانستان "

-         2 - آرونووا ماریانه کارمندا ارشد علمی انستیتوت شرق شناس اکادمی علوم روسیه در باره  "پالیسی افغانی امریکا و منافع روسیه           

-         3 - دکتور شاه محمود کارمند ارشد علمی ، استاد انستیتوت دولتی روابط بین المللی مسکو (وزارت امور خارجۀ روسیه) ، عضو انجمن علوم سیاسی روسیه در بارۀ  "پیروزی ها و دشواری های موقف روسیه در ناحیۀ آسیای مرکزی بزرگ طرق حل مسئلۀ افغانستان و پاکستان"      

-         4 - داکتر گریگوری یژوف استاد انیستیتوت آسیا و افریقای پوهنتون دولتی مسکو در بارۀ  "خصوصیات انکشافات اقتصادی افغانستان طی سالهای هفتاد سده بیستم        

-         5  - غوث  جانباز صاحبنظر مسائل سیاسی " تحلیل و ارزیابی انکشافات احتمالی افغانستان ".

-         6-  واسیلی کرا افڅیوف کارمند ارشد علمی انتستیتوت  دموگرافی ایمیگریسشن و اانکشاف منطقوی در بارۀ  " موقف روسیه و شکل گیری سیستم امنیتی در آسیای مرکزی"

-         7- داکتر سمیع الله پویا صاحبنظر مرکز مطالعات افغانستان معاصر " نقش روابط افغانستان وپاکستان در حل و فصل بحران افغانستان"

-         8- داکتر کادیموف گینادی در بارۀ  " موقف روسیه در کشور های آسیای مرکزی و افغانستان  

-         9 - داکتر شپاکوفسکایا مارینه پروفیسور دیپارتمنت تئوری و تاریخ روابط بین المللی " پوهنتون دوستی خلقها در بارۀ " نقش همکاری های افغان های روسیه در قبال تدوین موقف روسیه در افغانستان       

-         10-  الکساندر اومنوف ، داکتر تاریخ ، کارمند ارشد انستیتوت روابط بین المللی اقتصادی اکادمی علوم روسیه ، در بارۀ "چرا   بن لادن خاموش است"       

-         11- کراسنوف کنستانین – محصل کورس چهارم فاکولته تئوری و تاریخ روابط بین المللی پوهنتون "دوستی خلقها" در بارۀ "معضله افغانستان و روابط هند و پاکستان"        

-         در بحث ها و ابراز نظر ها روی موضوع کنفرانس اشخاص محترم ذیل نیز سهم فعالانه گرفتند:

-         -         ولادیمیر سنگیروف – مبصر سیاسی روزنامۀ "رسیسکایا گازیته"      

-         -         علاوالدین  پویه گر  - کار شناس مسائل تاریخی و سیاسی      

-         -         داکتر شیر حسن حسن – کارشناس مسائل سیاسی        

-         -          عبدالله ناصری - کارشناس مسایل حقوقی و سیاسی        

-         -          دگروال سرور  - کارشناس مسائل نظامی

-         -         حبیب الله کوهمند –  اسپرانت اکادمی دیپلوماسی روسیه

-         -         حسیب الله آذرخش – رئیس اتحادیه محصلین افغان در پوهنتون دوستی ملل

13-12-2012

به نام جهان بخش جان آفرین 

 خردمایه گان ارجمند   

هموطنان درد کشیده و سایر صلاحیت فکری    

اتحادیهء بین المللی مهاجرین افغان، با درک مسئوولیت جدی و اعتقاد عمیق به نسل توان نگر جامعهء ما، با داشتن رسالت کاملأ انسانی، افغانی و ملی، از همه فرهنگیان قلم به دست، فعالان جامعهء مدنی، نهاد های حقوقی و سیاسی، و دانشمندان بیرون مرزی چیز فهم و با تفکر، در یک کنفرانس بین المللی  دعوت نمود، تا با عمق نگری و صدور نظریات عالمانه و مرحمت آفرین، پیرامون « نقش مهاجرین افغان  در بازسازی افغانستان»، اندیشه ها و پندار های شان را در مورد موضوع ویژه با روند سازمان یافته و به گونهء گسترده، ابراز نمایند

به همگان آشکار است که، بحران دردناک اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی ،  از سالیان متمادی دامنگیر هم میهنان ما بوده،  بر پیکرهء جامعهء مرموز و بی احساس ما با سنگینی کامل نشسته است

اتحادیهء بین المللی مهاجرین افغان، در کنفرانس، مورخ 25 ماه مارچ سال 2012 میلادی در شهر «ایسن» کشور آلمان،  از متخصصین و اشخاص سر شناس، و از نیروی نسل جوان تحصیل یافته و وطن پرست در خارج    کشور، دعوت نمود تا روی یک میکانیزم کاری این پروسهء مهم، طرح ریزی نمایند  

نکات قابل اهمیت در این کنفرانس  

  •  نقش مهاجرین افغان در بازسازی کشور
  •  بسیج کردن نیروی چیزفهم در این راستا
  •  ترویج احساس ملی اندیشی
  •  دفاع از حقوق مهاجرین افغان در سایر کشور ها
  •  ایجاد میکانیزم کاری میان اتحادیهء بین المللی مهاجرین افغان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان، به منظور فراهم ساختن راهبرد دولتی در مورد استفاده از نیروی مهاجرین به خاطر نوسازی افغانستان و دفاع از منافع و اعتبار کشور در سطح جهان توسط مهاجرین

کنفرانس، با سخنان عالمانه و تحلیل نهایت جامع و دقیق از حالت کنونی کشور عزیز ما افغانستان و وضع مهاجرین افغان در کشور های بیرون مرزی، توسط شخصیت فرهنگی، نویسنده و شاعر نستوه و شناخته شدهء کشور، جناب استاد سمیع رفیع، مسئوول روابط خارجی اتحادیهء بین المللی افغان که گردانندگی موفق این کنفرانس را به عهده داشت،  آغاز گردید  

                         عبدالسمیع رفیع صافی، مسئوول روابط خارجی اتحادیهء بین المللی مهاجرین  افغان

به نام خداوند حکیمی که گواه ثبوت کمالات انسان، کلام را آفرید و درود به روان پاک حضرت محمد مصطفی ص

مبرهن است که افغان های مهاجر ما، این قشر گهربار میهن، در دیار غربت بدون اندکترین توجه و دستگیری به حالت زار در دنیای اندوه و رنج بی پایان بسر می برند. مهاجرت جبری شان به کشور های آسیایی و اروپایی آگنده از الم و حرمان بی حد است که با تأسف باید گفت، هیچ گونه مددگاری و مساعدت به حال شان تا کنون نشده است و هر آن مصیبتی بر مصیبت های شان افزوده می شود   

اگر براستی، راهبرد منظم و کاری در داخل کشور ریخته می شد، چرا این سرمایه های ناب میهن که می توان گفت قوای بشری و فکری شان جامعهء فلاکت بار ما را به سوی رفاه و شکوفایی هدایت می کند، این چنین درمانده و آواره در کشور های بیگانه سراسیمه و بی سرنوشت می شدند    

نهایت تأسف برانگیز است که کشور های بیرونی از خلاقیت کاری، استعداد های آتشین و درخشندهء جوانان ما به خاطر اعمار جامعهء غضب آلود خود سود می برند، اما دولت مردان نغمه سرای ما با سروده های کاملأ ریاکارانه به حقوق بشر و نسل جوان ما حاشیه پردازی می نمایند. این به وضاحت می رساند که نبود حاکمیت قانون، برنامه گذاری مشخص اقتصادی به خاطر ایجاد شغل، عدم توسل به مسئوولیت ملی، که می توان بر روی آن مکث نمود، موید ادعای ماست

اگر زمینهء رشد فکری مهاجرین افغان به خاطر کسب دانش و اندوختن تکنالوژی معاصر بدون تبعیض میسر می شد، از خلاقیت های توانمند مهاجرین عذب زدهء ما به درستی استفادهء سودمندی می گردید، چه جامعهء عقب گرای ما به همت همین نیروی پر فضیلت به شکوهمندی و آبادانی به آسانی هدایت می گردد

»«»«»«»«»«»«»«»«»«»  

الحاج اخترمحمد صافی، رئیس اتحادیهء بین المللی مهاجرین افغان

جناب صافی، پیرامون مهاجرت و وضع کار و زندگی مهاجرین افغان در کشور های ایران، پاکستان، کشور های غربی، روسیه و جمهوریت های سابق شوری، اروپا و امریکا، معلومات مفصل و لازم را ارائه نمود. ایشان، در مورد انگیزهء ایجاد اتحادیهء بین المللی مهاجرین افغان، صحبت بسیار دقیق و پرمحتوا نموده، از کارکرد های این اتحادیه در عرصه های مختلف، فرهنگی، ورزشی، حقوقی و اجتماعی، گزارش مفصلی را به خوانش گرفتند که صحبت کامل شان را در برنامه های بعدی، در اختیار شما عزیزان  قرار خواهیم داد

محترم الحاج اختر محمد صافی، که در امور کار با مهاجرین، از تجارب قابل وصفی برخوردار است، ضمن یادآوری از کارکرد های خویش و تجارب سودمند، در رابطه با بازسازی افغانستان توسط مهاجرین و ایجاد میکانیزم کاری میان اتحادیهء بین المللی مهاجرین افغان و  دولت جمهوری اسلام افغانستان و تدویر این کنفرانس، افزودند:

 سطی نگری و سپردن تسهیلات غرض آلود آن هم الهام گرفته از اوامر بیرونی، این همه دست به دست هم داده، بحران آفرین شده و سبب فرار مهاجرین ما از آشیانه های آبایی شان گردیده است. در این میان صرف ما و شماییم که در مقابل حقایق ایستادگی کامل می کنیم و از کلیه حقوق برباد شدهء مهاجرین که قصدأ از جانب کشور ما و کشور های میزبان طرح ریزی شده است، دفاع می نماییم

آن چه که در این برههء زمانی حرکت ما را نیرو می بخشد و ما را به سر منزل مقصود میرساند، همانا وحدت میان روشنفکران و چیزفهمان جامعهء عذب زدهء ما است که سخت به آن نیاز داریم. یک دلی، یک پارچگی و وحدت برای تامین و حفاظت از آرمان ها و منافع ملی، ما را به سوی یک افغانستان آزاد، سربلند و مترقی که آرزوی همهء افغان ها است،  رهنمون می سازد

این فرار کننده گان از منزلگهء اصلی شان به درستی آگاه نیستند که چه برنامه ریزی های وحشت انگیزی زندگی شان را تهدید به نیستی و بربادی می نماید

بنأ به عنوان لازم، لازم دیده شد تا با تدویر این کنفرانس راه بیرون رفت از این معضلهء دردانگیز حیاتی را که تهداب مهاجرین ما را جبرأ به تباهی می کشاند، عالمانه پیگیری نموده تا شود به همت شما صاحب نظران به این مصیبت دیده گان سرگردان و آواره از میهن خدمتی را در آتیه انجام داده باشیم

باید به وضاحت خاطر نشان نمود که سهم ارزندهء مهاجرین ما به خاطر ایجاد صلح، جامعهء مرفع و آوردن اتحاد ملی، نهایت ارزنده و در خور توجه بوده، به سود آشتی ملی بین ملیت ها می گراید. باید فرهنگ صلح شناسی و آشتی ملی را در بین تمام طبقات ملت ترویج نمود

«»«»«»«»«»«»«»«»«» 

غوث الدین میر، رئیس کانون فرهنگی افغان های اتریش و مسئوول همبستگی مهاجرین افغان در اروپا

جناب غوث الدین میر، صحبت مفصل در مورد کارکرد های کانون فرهنگی افغان ها در اتریش نمودند، از قبیل

در رابطه به مسایل پناهنده گی هموطنان ما در اتریش، در صورت ایجاد مشکلات، ارتباط با وکیل وقاضی های مربوطهء ایشان برای رفع مشکلات، مسایل صحی, گرفتن خانه های دولتی، مشکلات فامیلی، مسایل مرگ ومیر در دیار هجرت، کورس های اموزشی برای اطفال در طول سال های متمادی وهمچنان در سال 1996 الی 2005 ایجاد شعبه زنان برای رفع مشکلات خانواده ها که از سال 2005  به این طرف منحیث یک سازمان جدا دراتریش عرض اندام نموده، دفاع از حقوق مهاجرین درسرتاسر اروپا، در سال 2002 ایجاد انجمن همبستگی با مهاجران افغان در اروپا که فصلنامه بانو، ارگان نشراتی آن می باشد.

شامل ساختن زبان دری و پشتو برای مهاجران افغان در مکاتب اتریش را می توان از جملهء کار های بسیار شایستهء این کانون برشمرد

در فرجام، رئیس کانون فرهنگی افغان ها در اتریش، همبستگی و همکاری خود را  با اتحادیهء بین المللی مهاجرین افغان ابراز نموده، این نکات را به عنوان پیشنهاد پیشکش نمود

  • " کمیته ها، احزاب و اشخاص ملی و مستقل ، اگر در وجود خود توانمندی به ثمر رسانیدن اهداف ملی گرایانه را داشته باشند ؛ بعد از ختم کنفراس دست زیر الاشه ننشسته فعالیت های خود را در هر کشوری که زندگی میکنند، آغاز نمایند
  • با وزارت امور مهاجرین تماس حاصل گردد تا نقش برازندهء  را در قبال مهاجرین کشور های یونان، ایران و پاکستان ایفا نموده،  درین راستا چه نوع همکاری را با اتحادیۀ بین المللی مهاجرین وعده می دهد؟
  •  به منظورحس اعتماد تمام فعالیت های اتحادیه، عندالموقع به طور شفاف به سمع اعضا رسانیده شود"   

ولی محمد شاهپور، رئیس اتحادیهء انجمن های افغان ها در هالند  

داکتر بشیر سخاورز، مشاور ملل متحد

شاعر و نویسنده  

محمد شاه فرهود، شاعر، نویسنده و فعال سیاسی  

انجنیر محمد عظیم آبرومند، سخنگوی کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان  

محمد قاصد مالیار، شاعر

انجنیر محمد نصیر صافی، رئیس انجمن پناهندگان شهر اپلدورن و حومهء آن (هالند)  

انجنیر سید احمد سادات، رئیس عمومی مجمع حقیقت افغان 

صالحه وهاب واصل، مدیر مسؤول مجلهء بانو و مدیر مالی کمیسیون سرتاسری زن های اتحادیهء انجمن های افغان ها در هالند 

تیمورشاه سدوزی، رئیس اتحادیهء هنرمندان افغان در اروپا 

فرید سیاوش، ژورنالیست، نویسنده و طنز نویس بی بدیل 

شفیق احمدی، رئیس مرکز فرهنگی حافظ عبدالمجید نجرابی مقیم اروپا 

انجنیر لعل محمد درانی، رئیس اتحادیهء سینماگران افغان در اروپا 

میر عبدالله، معاون اتحادیهء مهاجرین افغان در مسکو

علی عسکر لعلی، یکتن از پیش گامان ورزش فوتبال، عضو تیم ملی اسبق و مربی سازمان جهانی فوتبال«فیفا» 

ظاهر ملک بابا، فعال فرهنگی و جامعهء مدنی 

لطیف کریم استالفی، نویسنده و شاعر 

لازم به یاددهانی می دانیم که، این کنفرانس با شکوه در تالار زیبای هوتل « لپالیس» شهر ایسن آلمان تدویر گردید که شامل غذای مکلف  برای 200 نفر اشتراک کنندگان بود

.......................

کمیتهء تدارک کنفرانس

اتحادیهء بین المللی مهاجرین افغان

 

کانگرس بین المللی مهاجرین افغان در شهر مسکو دایر گردید

کانگرس بین المللی مهاجرین افغان ساعت 10 قبل از ظهر 13جولای 2010 در شهر مسکو با تلاوت چند آیت از کلام الله مجید و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی افغانستان به کار خویش آغاز نمود. بخش اول کانگرس که توسط میر عبدالله معاون اتحادیه سراسری افغانهای مقیم فدراسیون روسیه گردانندگی میشد، بعد از تصویب طرز کار و اجندای جلسه توسط اشتراک کنندگان که ترکیبی از شخصیت های علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ، مسوولین اتحادیه ها ، انجمن ها و کانون های اجتماعی افغانی در کشور های مختلف اروپا، آسیا و امریکا و همچنان هیاءت بلند پایه از مقامات دولتی افغانستان و تعداد بیش از 300 تن از افغانهای مقیم شهر های مختلف فدراسیون روسیه را در بر داشت،  به ابتکار "اتحادیه سراسری افغانهای مقیم فدراسیون روسیه" راه اندازی شده بود، وضح مهاجرین و پناهندگان افغان در کشور های مختلف، مشکلات آنها و دریافت راه های حل پرابلم های جامعه مهاجر افغان را مورد بحث و بررسی قرار داد.بیانیه اساسی کانگرس بین المللی مهاجرین افغان توسط اختر محمد صافی رئیس اتحادیه سراسری افغانهای مقیم فدراسیون روسیه ارائه گردید: موصوف ضمن آنکه اشتراک حاضرین را در کار کانگرس خیر مقدم گفت، درباره گردهمایی مذکور توضیحاتی مفصل ارائه نموده و اظهار داشت که: کانگرس حاضر بنابر فیصله "کنفرانس صلح و ثبات در افغانستان " که در جولای 2009 در مسکو دایر گردیده بود و بر اساس پلان تدابیری اتحادیه سراسری افغان های مقیم فدراسیون روسیه که ایجاد نهاد بین المللی مهاجرین افغان را جز اهداف و وظایف خویش پیش بینی نموده بود، دایر گردیده است. اختر محمد صافی در بخش از صحبت شان در باره ضرورت ایجاد یک نهاد بین المللی مهاجرین افغان اظهار داشت که " برای سروسامان دادن زندگی اجتماعی افغان ها به یک نهادی ضرورت است تا به حیث یک پل بتوان رابطه بین افغانهای مهاجر را با کشور هائیکه در آن مقیم اند و همچنان با سازمان های بین المللی و دولت افغانستان تامین کند" موصوف در باره قوانین کشور های مختلف و برخورد آنها با مهاجرین افغان و مشکلات آنها در فدراسیون روسیه به حاضرین معلومات داده و علل مهاجرت افغانها را به خارج از کشور برشمرد و ضمن ارزیابی موقعیت جیوپولتیک افغانستان که زمینه را برای مداخله و رقابت قدرت های جهانی و منطقوی در کشور ما مساعد ساخته ، و در نتیجه مداخلات و جنگ های سه دهه اخیر، همین اکنون در حدود پنج میلیون افغان در خارج کشور مهاجر گردیده و دو میلیون افغان از محلات اقامت اصلی شان بیجا شده اند آقای صافی در بخش از بیانیه شان یکی از اهداف ایجاد کانگرس بین المللی مهاجرین افغان را تامین پروسه وحدت بین افغانها خوانده و همه افغانها را به اتحاد و یگانگی دعوت نموده از اشتراک کننده گان کانگرس تقاضا نمود تا در کار آن سهم فعال بگیرند و ضمناٌ از تمام فعالین ایکه در تدویر کانگرس سهم گرفته اند ابراز تشکر نمود. قابل یادآوری است که در کار کانگرس بین المللی مهاجرین افغان روساء و نمایندگان نهاد های اجتماعی افغانی از کشور های آلمان، بلجیم، هالند، سویدن، قزاقستان، تاجکستان ، اوکراین، بلاروسیه، انگلستان، پاکستان، هسپانیه و عده دیگر از کشور ها سهم داشتند و بر علاوه فعالین جامعه افغانی مقیم فدراسیون روسیه و مسوولین نهاد های اجتماعی شهر های کرسنادار، رستوف، استوروپول ، ورونژ، والگا گراد ، کزان، سانکت پیتر بورک ، ایوانوا، نو گورد و ریزان اشتراک نموده بودند. هیات بلند پایه دولتی افغانستان که در ترکیب آن انجنیر عبدالرحیم معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان ، حمد یعقوب احمدزی معین وزارت سرحدات و قبایل ، میراحمد جوینده معاون کمسیون روابط بین المللی ولسی جرگه ، احمد بهزاد، جمیل کرزی و محمد سرور جوادی وکلای ولسی جرگه، طیبه زاهدی ، روشن آرا الکوزی، سید فرخ شاه فاریابی ، جمعه الدین ځدران، وکلای مشرانو جرگه، غفور لیوال رئیس مرکز مطالعات منطقوی ، عبدالرحمن هوتکی رئیس حقوق بشر و محیط زیست افغانستان حمید الله ځاځیمسوول یکی از سازمان های اجتماعی، عبدالقدیر میرزایی مدیر شعبه اخبار تلویزیون آریانا و عده از کارمندان کانال های تلویزیون آریانا و طلوع، شامل بودند ، نیز از اشتراک کنندگان کانگرس بودند.طیبه زاهدی رئیس کمیسیون رفاه عامه سنای افغانستان طی بیانیه ای ضمن اظهار سپاس از تدویر کنندگان کانگرس بین المللی مهاجرین افزود که مشکلات افغانهای مهاجر در کشور های مختلف متفاوت بوده و تشکیل این نهاد در جهت هر چه بیشتری رشد و منسجم ساختن افغانها یک گام نیک بوده و به نماینده گی از سنای افغانستان تشکیل آنرا به فال نیک گرفته و حمایت پارلمان افغانستان را از آن اعلام نموده و علاوه کرد که تشکیل این نوع کنفانس ها، ما را یاری میرساند تا مشکلات هموطنان مهاجر خویشرا ریشه یابی نموده و در تدوین قوانین بهتر جهت حل پرابلم های شان اقدام نمائیم.    خانم زاهدی از کشور های جهان خاصتاٌ فدراسیون روسیه تقاضا نمود تا افغانان را در تامین صلح و مبارزه با واد مخدر یاری رسانند، زیرا صلح در افغانستان صلح در منطقه و جهان میباشد . محترم محمد یعقوب احمدزی معین وزارت سرحدات وقبایل جمهوری اسلامی افغانستان طی بیانیه ئی اظهار داشت که : "از همایش بین المللی مهاجرین افغان که هدف آن ایجاد یک نهاد ملی مهاجرین و همه افغانهای مهاجر بدور این نهاد و دفاع از حقوق و منافع آنها میباشد به حیث یک اقدام نیک اسلامی ، بشر خواهانه و افغانی ، پیشتیبانی نموده و به شما تبریک میگویم و از تلاش های اتحادیه سراسری افغانهای مقیم فدراسیون روسیه که به منظور ایجاد کانگرس بین المللی مهاجرین افغان به خرچ داده اند به حیث یک اقدام کاملاٌ ضروری و انسانی حمایت نموده و مورد مباهات و سربلندی ما میباشد و من به نمایندگی از دولت اسلامی افغانستان موفقیت های تانرا در بر آورده شدن اهداف شریفانه و انسانی تان آرزو نموده و حمایت خود و همه مقامات دولتی افغانستان را به شما اعلام میدارم. بعداٌ انجنیر عبدالرحیم معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان دولت اسلامی افغانستان طی بیانیه ئی ضمن تقدیر از تدویر کنفرانس اظهار داشت که : "این حرکت شما یک حرکت قوی، بزرگ و استراتیژیک است. . . . . .                                                                                                                                 مشوره من به انجمن ها و اتحادیه های مهاجرین این است که از وسایل و کنواسیون هائیکه به خاطر حق تان ایجاد شده استفاده کنید تا حقوق تانرا بدست آورید. . " بعداحفیظ الله عبادی سرپرست سفارت دولت اسلامی افغانستان در فدراسیون روسیه تشریف آوری مهمانان را خیر مقدم گفته و اظهار داشت که : "به تدویر کنندگان کنفرانس آرزوی موفقیت مینمایم . . . شما به خاطر خیر و تامین امنیت و صلح درین جا جمع شده اید. . .                                  میر احمد جوینده معاون بخش روابط بین المللی ولسی جرگه یکی از سخنرانان دیگر در کنفرانس بود که طی صحبتی چنین فرمودند. : "برای محترم صافی، همکارانشان و اتحادیه سراسری افغانهای مقیم فدراتیف روسیه که این کنفرانس بزرگ را تدویر کرده اند تبریک میگوئیم ، جای افتخار است که افغانها از سراسر جهان در اینجا جمع شده اند تا صدای واحدی را به خاطر تامین حقوق مهاجرین افغان بکشند و تدابیر اتخاذ نمایند.                                                  موصوف اضافه نمود که " در هشت سال گذشته فرصت های زیادی از دست رفته، مهاجرین برگشته به وطن مصوونیت ندارند. ملکیت شان غضب گردیده . . .قانون تطبیق نمیشود دولت و جامعه جهانی مقصر اند ولسی جرگه همیشه در بحث های شان در مورد مهاجرین بانکه اعضای آن سلیقه های مختلف دارند، متحدانه عمل مینمایند نمونهء از آن سلب صلاحیت دو وزیر کابینه به علت بر خورد ناکافی شان نسبت به مهاجرین میباشد. محترم جوینده افزود که:  "آرزوی من از کنفرانس حاضر این است تا پیام شان عنوانی دولت افغانستان این باشد که چرا به حیث دولت از حقوق شهروندان شان آگاه نیستند؟ و چرا به مهاجرین افغان حق اشتراک در انتخابات داده نمیشود؟ در حالیکه همه کشور ها این اصل را در نظر گرفته و حق شهروندان خویش در انتخابات را تامین مینمایند . . . ."   حفیظ الله حازم رئیس اتحادیه انجمن های هالند اظهار داشت که . . . .                                                                                      بگذارید امروز ما یک خانه بزرگ مشترک دیگر را بسازیم و هر افغان را زیر چتر آن داشته باشیم . . . .                                   " وی اضافه نموده که باید دولت افغانستان توجه لازم را در به کار گماشتن کادرهای متخصص افغانی که در مهاجرت به سر میبرند اقدام مسوولانه نماید این موضوع چندین بار به وزرای حکومت افغانستان هنگام مسافرت شان به هالند یاد آوری شده است.                                                                                                                                                                   عبدالرحمن هوتکی رئیس حقوق بشر و محیط زیست افغانستان در بیانیه خود از مشکلات افغانهای مهاجر در کشور های مختلف صحبت نموده و یکی از علل مشکلات را عدم موجودیت تشکل های اجتماعی افغانی دانسته و افزود که: " اکنون که در فدراسیون روسیه افغان ها اتحادیه سراسری شان را ایجاد نموده اند و حالا به اثر تلاش این اتحادیه سراسری ، نهاد بین المللی مهاجرین افغان پایه گذاری میشود در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی مهاجرین و حتی تامین صلح در افغانستان تاثیر گذار میشود . . ." موصوف ضمن آنکه در باره اهمیت سازمان های اجتماعی مهاجرین روشنی انداخت گفت که شما میتوانید از اتحادیه بین المللی مهاجرین افغان به حیث پل ارتباط بین مهاجرین و دولت ها و بین مردم و دولت افغانستان در حل پرابلم ها استفاده کنید، اقدام شما به حیث جنبش حقوقی تاثیرات بالای اروپا و جهان دارد. . .      عداٌ اسدالله دانش نماینده مهاجرین افغان در پاکستان گفت: کارت های توزیع شده، از طرف حکومت پاکستان و UNHCR به درد مهاجرین افغان نمی خورد و مهاجرین افغان در پاکستان ، مورد اذیت و آزار قرار  گرفته به بهانه های مختلف از آنها پول خواسته میشود . و علاوه نمود که مهاجرین افغان برای کسب دانش و تعلیم در مدارس، حقوق محدود دارند و در مرحله حساس آموزش ، ملیت شان مطرح میگردد...   محمد نسیم سحر رئیس اتحادیه مهاجرین افغان در سویدن ضمن ابراز سپاسگذاری و قدردانی از تدویر کنندگان این همایش، ایجاد نهاد بین المللی مهاجرین افغان را یک ضرورت پنداشته و افزودند که دفاع از حقوق مهاجرین ، دفاع از هویت افغانی بوده، و تائثیر گذاری این نهاد را در پروسه صلح، آرامش و امنیت ، مهم تلقی نمودند                                                                   هارون یوسفی ژورنالیست ورزیده کشور به نماینده گی مهاجرین افغان در انگلستان صحبت نموده و معلومات مفصل در باره مهاجرین افغان مقیم آنکشور ارائه نموده و از مشکلات مهاجرین افغان نیز یاد آور شدند.             پادشاه کریمی نماینده افغانهای مهاجر اوکراین از ابتکار ایجاد نهاد بین المللی مهاجرین افغان از اختر محمد صافی و اتحادیه سراسری افغانهای مقیم فدراسیون روسیه تمجید به عمل آورد. همکاری و پیشتیبانی خویش را اعلان نمودند و افزودند که از جانب دولت افغانستان اقدام به بازگشت مهاجرین تحصیل یافته افغان به کشور شان صورت نگرفته است موصوف از همه افغان ها تقاضا نمود تا در وحدت ، یگانگی و یکپارچگی در پیشبرد اهداف مشترک این نهاد گام برداشته و ذوق ها و سلیقه های فکری را جهت پیش برد اهداف والای این نهاد باید کنار بگذارند                            عبدالقدیر میرزائی ژورنالیست ورزیده و شناخته شده کشور  در مورد آواره گی و پناهنده شدن افغانها به کشورهای مختلف ابراز نظر نموده و اینکه عده از کشور ها از موجودیت مهاجرین استفاده سوء نموده و آنان را علیه مردم و وطن شان استعمال مینماید، یادآوری کرد.                                                                                                                      آقای میررزائی به نکات ذیل نیز اشاره نمودند:   توجه ژورنالسیتان و فعالین حقوق بشر را به این نهاد مهم معطوف ساختن، امریست نهایت ارزنده.

 بسیاری از نهاد ها، تصویر زشتی را از افغانستان در برون مرزی ارائه نموده اند که بایست از آن جلو گیری به عمل آید  نبودن برنامه های منظم که باعث نابسمانی در این سیستم گردیده و باعث لاینحل ماندن معضله های اجتماعی و حقوقی مهاجرین گردیده است.

· پناهندگان افغان در کشور های همسایه به انواع مختلف مورد اذیت و آزار قرار میگیرند.

·   فقدان ارتباط سالم میان کشور های همسایه و نداشتن برنامه های منظم در مورد مهاجرین وضع را آشفته تر ساخته است.

·  یاد آوری از ژورنالیستان وطن پرست که جان های شان را راه حقوق بشر از دست داده اند.

·  نهاد های ملی، باید توجه دولت افغانستان و جامعه جهانی را به خود جلب نموده ، به خواسته های مهاجرین گوش فرا دهند.

·   اتحادیه بین المللی مهاجرین افغان مکلف است تا پیام های صریح و محکم را به همه رسانه ها برساند.

·    به پیگرد و تعقیب سیاسی در افغانستان باید خاتمه بخشیده شود.

·    مطبوعات و تلویزیون آریانا نقش بسیار مهمی را در رساندن اخبار مربوط به مهاجرین بازی نموده است و در آینده نیز خواهد نمود.

در فرجام ، جناب میرزائی همه را به تقویه نمودن و پیشتیبانی این نهاد بین المللی فرا خواندند

احمد بهزاد عضو پارلمان افغانستان پس از شاد باش گفتن به سازماندهنده گان همایش بین المللی مهاجرین افغان ، از مداخلات کشور های بیگانه در امور افغانستان به تفصیل صحبت نموده و افزودند که : پاکستان تبدیل به

یک مرکز تجمع عناصر نامطلوب شده ، اثرات آن در افغانستان احساس میشود برعلاوه جناب بهزاد دیدگاه هایش را در مورد مسائیل مختلف ابراز داشتند .

صلاح الدین صمیم نماینده مهاجرین افغان دربلجیم ضمن صحبت از مشکلات مهاجرین افغان یاد آور شد که: همایش بین المللی مهاجرین افغان و ایجاد اتحادیه بین المللی مهاجرین افغان یک اقدام ضروری و سودمند جهت تامین حقوق و منافع مهاجرین افغان میباشد.

بخش دوم کار کانگرس بین المللی مهاجرین افغان که توسط اختر محمد صافی رئیس اتحادیه سراسری افغانهای مقیم فدراسیون روسیه پیش برده میشد و به بحث روی طرح اساسنامه اتحادیه بین المللی مهاجرین افغان اختصاص یافته بود،  در ابتدا طرح اساسنامه مذکور توسط خواجه میر احمد معاون اتحادیه سراسری افغانهای مقیم فدراسیون روسیه ، به مجلس ارائه گردید بعداٌ نظریات و پیشنهادات در باره، از طرف اشتراک کنندگان ارائه گردید، و در اخیر طرح مذکور با اتفاق آرا به تصویب رسید بعداٌ مطابق اجندا مسایل تشکیلاتی مورد بحث قرار گرفت ، روسایی انتخابی تمام نهاد های اجتماعی افغانی مقیم

در کشور های مختلف که در جلسه اشتراک داشتند و یک عده از شخصیت های سرشناس فرهنگی و اجتماعی به اتفاق آرا به عضویت کمیته اجرائیه و کمیته تفتیش انتخاب گردیدند :                                                                                         تشکیلات اتحادیه سراسری مهاجرین افغان:

اختر محمد صافی به حیث رئیس

حفیظ  الله حازم به حیث معاون

اعضای کمیته اجرائیه :

اسپانیه ، خدیجه صافی

هالند ، حفیظ الله حازم

سویدن ، محمد نسیم سحر

آلمان ، عبدالسمیع رفیع

بلجیم ، صلاح الدین صمیم

انگلستان ، هارون یوسفی

اوکراین، پادشاه کریمی و شیر محمد سرشک

تاجکستان ، عبدالله

قزاقستان ، محمد داود

پاکستان ، اسدالله دانش

فدراسیون روسیه و اختر محمد صافی  وداکتر راضیه هوتکی

عبدالغفور لیوال نماینده اتحادیه بین المللی مهاجرین در افغانستان .

کمیته تفتیش

عبدالقدیر میرزائی

عبدالرحمن هوتکی

محمد عوض

مسوول مالی:

پادشاه کریمی بخش بعدی کار کانگرس بین المللی مهاجرین افغان به تبادل نظر در باره مشکلات ، پرابلم های افغانهای مهاجر در کشور های مختلف ، دریافت عوامل مشکلات و اتخاذ تدابیر جهت رفع پرابلم ها اختصاص یافته بود که در باره عده ئی از حاضرین صحبت نمودند.:

عبدالغفور لیوال رئیس مطالعات منطقوی در کابل، ضمن صحبت از اهمیت و نقش مهاجرین در بازسازی افغانستان صحبت نموده و افزودند که مهاجرین افغان باید به وطن شان بیاندیشند و وابستگی ملی به فرهنگ و به یک کشور واحد را در ذهن خود بپردازند و دولت افغانستان باید نیاز خود را به نیروی فکری ، معنوی و مادی مهاجرین خود صریعاٌ ابراز کند . جناب لیوال در اخیر صحبت شان ، تعهد و پیشتیبانی خود را از اتحادیه بین المللی مهاجرین افغان ابراز نموده حاضرین را به سوی یک دلی ، یک پارچگی و وحدت ملی فراخواندند.

جمیل کرزی عضو پارلمان افغانستان از جمله صحبت کنندگان دیگر کانگرس بین المللی مهاجرین افغان بود، طی سخنانی اظهار داشت که: " به نمایندگی هیات کابل، به تمام اعضای اتحادیه بین المللی تبریک می گویم . . .                        و با تمام قوت و توانائی با این اتحادیه ایستاده ایم و همکاری می کنیم و در افغانستان از آن حمایت نموده و با آن همکاری مینمائیم" آقای کرزی در بخش دیگر از سخنان اش گفت: " که ما از مهاجرینی دفاع کرده نمیتوانیم که جنایت کرده باشند مانند قوماندان زرداد . . . ."

وی افزود که: در سفر یک سال قبل اش در مسکو، یک تعداد تجار افغانی در مقر سفارت افغانستان در مسکو نزد وی آمده و در رابطه به مشکلی که بر آنها در محل تجارتی شان (هوتل سیواستوپول) ایجاد گردیده بود، تقاضای همکاری نمودند. که: "من به آنها وعده دادم که این قضیه را تا رئیس جمهور افغانستان میرسانم . هنگامیکه به کابل رسیدم یک قطعه عریضه آنها را به وزیر صاحب خارجه دادم و شام همان روز نزد رئیس صاحب جمهور رفته و وی را از قضیه مطلع ساختم که چندین بار با سفیر روسیه در کابل از طریق وزارت خارجه تماس گرفته شد و کار جدی بالای این قضیه صورت گرفت . متاسفانه ، هنگامیه قضیه حل شد یک تعداد افراد ... یک تعداد افراد مغرض، خود فروش ، وطن فروش که نام افغان را می فروشند که آنها را نیز مهاجر حساب کرده نمیتوانیم، دفاتر و گدام های تجارتی افغان ها را بسته میکنند و بعداٌ پول می گیرند که درین قضیه ملیون ها دالر را از مهاجرین بیچاره اخذ کردند

محترم جمیل کرزی در اخیر نیز حمایت قاطع اش را از مهاجرین و نهاد اجتماعی آنها ابراز داشت

محمد حسیب به نماینده گی از محصلین افغانی مقیم فدراسیون روسیه، مشکلات محصلین افغان را بیان داشته و اظهار داشت که مدت ده ماه میشود که محصلین معاش شانرا دریافت نکرده اند. همچنان  عده ئی از روسای

اتحادیه های اجتماعی افغانی درین بخش صحبت نمودند

و محترم محمد سرور جوادی عضو پارلمان افغانستان صحبت اش را چنین اغاز کرد: همراه شو برادر که این درد مشترک هرگز جدا، جدا، درمان نمیشود  در باره مسایل و مشکلات مهاجرین صحبت مفصل نموده و حاضرین را به اتحاد و یکپارچگی دعوت نوده و افزودکه: دلم برای افغانستان متحد می تپد . . . . دیموکراسی در زیر بم های B52 تمین شده نمیتواند . . . تمام اقوام کشور قربانی تجاوزات شده اند. . .

در اخیر تقاضا نامه کانگرس بین المللی مهاجرین عنوانی کشور های فدراسیون روسیه ، هالند ، سازمان ملل متحد و پارلمان اروپا صادر گردیده، و کار جلسه با صدور قطعنامه "کانگرس بین المللی مهاجرین افغان" حوالی ساعت هفت شام خاتمه یافت.و ساعت هشت و سی شب محفل فرهنگی به اشتراک هنر مندان ورزیده و سرشناس افغانستان هر یک هارون یوسفی ، محمد یونس و حبیب عزیز دایر گردید که مورد استقبال گرم حاضرین قرار گرفتهو محفل ساعت یک شب خاتمه یافت.

در روز دوم کار کانگرس بین المللی مهاجرین افغان ، انجنیر عبدالرحیم معین وزرات امور مهاجرین و عودت کنندگان ، محمد یعقوب احمدزی معین وزارت سرحدات و قبایل، عبدالجمیل کرزی و میر احمد جوینده وکلایی ولسی جرگه پارلمان افغانستان و اختر محمد صافی رئیس اتحادیه بین المللی مهاجرین افغان با آقای بره دافکین

الکسی نیکولاویچ معین وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه ، در مقر آن وزارت ملاقات نمودند، طرفین روی همکاری دو جانبه در سطح دولت ها، از جمله آموزش کادر ها، افزایش سهمیه برای تحصیلات عالی جوانان افغان در موسسات تحصیلات عالی روسیه و رسیده گی به مشکلات مهاجرین افغان و سایر مسایل ذیعلاقه صحبت نمودند. معین وزارت خارجه فدراسیون روسیه در زمینه وعده همکاری داده وی ضمن حمایت اش از تاسیس اتحادیه سراسری افغانهای مقیم فدراسیون روسیه و ایجاد اتحادیه بین المللی مهاجرین افغان افزود که این نهاد ها میتوانند کارهای مهمی را در امر گسترش فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و رسیده گی به وضعیت مهاجرین و پناهنده گان به مشابه یک نهاد مدنی مستقل ایفا کنند . همچنان درین روز ملاقات جداگانه هیات رهبری اتحادیه بین المللی مهاجرین افغان با خانم (گیشی کارین بروک ) رئیس نماینده گی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناه گزینان در فدراسیون روسیهUNHCR  صورت گرفت و موصوف آماده گی دوامدار خویش را در حل مشکلات مهاجرین افغان مقیم فدراسیون روسیه نشان داد. بر علاوه در همین روز رهبری اتحادیه بین المللی مهاجرین افغان و هیات اشتراک کننده جمهوری اسلامی افغانستان در کار کانگرس ، در مرکز مطبوعاتی "ریانووستی" طی کنفرانس مطبوعاتی در رابطه به ایجاد اتحادیه بین المللی مهاجرین افغان معلومات داده و به سوالات خبر نگاران پاسخ دادند.

هیات اشتراک کننده ج . ا . ا . در کار کانگرس بین المللی مهاجرین افغان در هنگام اقامت شان در مسکو یکجا با اختر محمد صافی رئیس اتحادیه بین المللی مهاجرین افغان با ویکتورایونوف  رئیس کمیته دولتی مبارزه با مواد مخدر روسیه و ولادیمیر عبدالعلی ویچ و اصلوف رئیس کمیته امنیت ملی پارلمان روسیه نیز ملاقات های داشتند جانب روسیه، ایجاد اتحادیه سراسری افغان های مقیم فدراسیون روسیه و اتحادیه بین المللی مهاجرین را یک اقدام فرهنگی و مدنی خوب ارزیابی کرده و از دست اندرکاران امور که درین عرصه بذل مساعی نموده اند قدر دانی نموده و وعده هر گونه همکاری را با جمهوری اسلامی افغانستان و اتحادیه های یاد شده ابراز داشتند.

 

                                                                                                                                13-06-2010    گزارشگر اتحادیه